خوشه

این جا قصه بر عکس است

۶ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۵
  • ۱

مستند ساخته اند ضربان هسته ای

تو بخوان

ایست قلبی هسته ای

  • ۱
  • ۰

این ایام سخت یاد حکمیت افتاده ام

ترس ابوموسی اشعری ها و 

بعد هم خوارج ها

کاش این بار علی تنها نماند **هرچه علی می گفت خوشبین نیستم، آن ها اصرار بر مذاکره داشند. بعد که سرشکسته و دست از پا درازتر برگشتند گفتند یا علی تو چرا گذاشتی این حکمیت انجام شود. بعد شدند خوارج که علی تو هم باید توبه کنی. 

خدا به خیر کند....

  • ۴
  • ۰
قمی بودن 
به اهل قیام بودن است
گیریم که شهرضایی باشی**شنیدم تعدادی از کارت های دیدار مردم قم با آقا دست شهرضایی هاست. 
  • ۳
  • ۰

باید کم کم فکر یک ضریح باشیم

برای بقیع

خدا بخواهد سقوط سعودی ها 

نزدیک است

  • ۲
  • ۰

شیخ نمر را کشتند

ولی حواسشان نبود

باقر یعنی

شکافنده**شکافی که از شهادت شیخ نمر در حکومت طاغوتی عربستان ایجاد شد به زودی زود باعث نابودی عربستان می شود ان شاالله