خوشه

این جا قصه بر عکس است

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۲
  • ۳

دنیای مجازی

خدا نگهدار

دنیای واقعی ما در خطر است

آنجا اصلاح شود

اینجا هم درست می شود

  • ۵
  • ۰

گاهی وقت ها ثانیه های چراغ قرمز

میشود جلادی برای افکار و اعصاب

که چطور عمرت تلف شد

و چه می شود کرد 

برای اتلاف بیشتر