خوشه

این جا قصه بر عکس است

۳۰ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۴
  • ۰
رسم و رسومات
بخوان سم و سمومات
همین و بس!
  • ۱
  • ۰

مرگ بر این زندگی

که مردگی

است


+قدیم تر ها، همین حوالی، خانواده ای بود و دور هم نشستن هایی... کوچک تر ها یادشان نمی آید.

  • ۲
  • ۰

مدافعین حرم داریم

کاش مدافعین حریم هم

داشتیم


+ادامه مطلب را حتما بخوانید...شرح ما وقع را

  • ۱
  • ۰

  • ۰
  • ۰
نامحرم که محرم شود
دیگر جایی برای محرم ها باقی نمی ماند