خوشه

این جا قصه بر عکس است

۱۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۳
  • ۰

خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود

ز چشم و قلب نگارش کسی جدا نشود

سبد سبد گل نرگس رسید بر آغوش 

خدا کند که کسی زین بهشت جدا نشود

فغان و ناله و اشکم روان شد اما باز

خدا کند که کسی رانده و جدا نشود

بهار آمد و قلبم هنوز پاییز است

خدا کند که کسی خشک و بی بها نشود

ندا داده ام اما نیامده است پاسخ

خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود

24 مرداد

مشهد الرضا علیه السلام

  • ۲
  • ۰

اگر می گذاشتند

طناب ها را هم

مثل آب به بعدی می دادند
*وقتی طناب کم آوردند برای بستن دست هایشان، با هرچه که دستشان رسید دستشان را بستند. ظریف ها و روحانی ها و نمایندگان حلالتان نمیکنیم، اگر خون این ها پایمال شود.

  • ۲
  • ۰
خدا تلنگرش را میزند. گاهی با یک استاد اخلاق گاهی هم با دخترکی سه چهار ساله.
اوضاع روحیه ام خوب نبود. با استادم مشرف شدم حرم امام رضا علیه السلام. در صحن جمهوری که وارد شدیم، استاد خداحافظی کرد و من مانده بودم و بغضی گلوگیر و نوای کمیل خوانی میرداماد. نگاهم هنوز هم قدم بود با استاد که صدای دخترکی همه فکر و نگاهم را متوجه خود کرد.
- آقا
برگشتم و بالا روبه روی چشمانم را دنبال صاحب صدا می گشتم ولی نگاه معصومانه دخترک مرا به خود گرفت. با نگاهش چشمانم را به سمت پدر خود یا شاید هم برادر خود هدایت کرد.
پدرش به من نگاهی کرد و بعد لبخندی و بعد
-دلش می خواد با شما عکس بگیره
سعی کردم صحبتی نکنم و فقط لبخندی بزنم و دخترک را با عبایم در کنار خودم بگیرم و این فرشته کوچک را با همین عکس خوشحال کنم.
خیلی تکانم داد که پدر و دختری این طور بخواهند با من بدحال در حرم حضرت رضا علیه السلام عکس یادگاری بگیرند.

به من و امثال من می گویند روحانی
پس باید روحانی شویم.
  • ۴
  • ۰
در حرم
مرده ای
زنده شد

+مسیحا یعنی رضا علیه آلاف التحیة و الثناء
  • ۳
  • ۰

قربانت آقا

من که رفتم

به خادمانت بگو

ضریحت را غسل مس میت بدهند