خوشه

این جا قصه بر عکس است

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۳
  • ۰

هنوز آدم نشدم

تازه بعد از آدم شدن

هبوط مانده

توبه مانده

کربلا مانده