خوشه

این جا قصه بر عکس است

۶ مطلب با موضوع «بیداری اسلامی» ثبت شده است

  • ۳
  • ۰

باید کم کم فکر یک ضریح باشیم

برای بقیع

خدا بخواهد سقوط سعودی ها 

نزدیک است

  • ۲
  • ۰

شیخ نمر را کشتند

ولی حواسشان نبود

باقر یعنی

شکافنده**شکافی که از شهادت شیخ نمر در حکومت طاغوتی عربستان ایجاد شد به زودی زود باعث نابودی عربستان می شود ان شاالله


  • ۲
  • ۰

تاراج می برند صنعت هسته ای را و نشسته ایم و نظاره می کنیم این قرار داد ننگین را. سال های بعد که در کتاب های تاریخی خواندن برجام چه بود و مفاد آن را توضیح دهید، فرزندانمان خواهند خواند و با اخم خواهند گفت مردم کجا بودند که این ثروت های ملی را مفت مفت از ایران خارج کرده اند؟ سال های بعد که این ها را خواندند انگشت تقصیر رو به ماست.

فقط یک لحظه را تصور کنید که آمریکایی ها نخواهند بعد از اقدامات ایران، عمل خاصی انجام دهند...آن موقع آیا واقعا ما چیزی را از دست نداده ایم؟ 

بخواهیم و نخواهیم برای ایندگان شده ایم سیاهی لشگر برای هیئت متوسلین به کدخدا

این ها هم که می دانند تاثیری چندان بر وضع مملکت نخواهد داشت پول هایی به بازار تزریق می کنند برای خروج از رکود، خروجی که موجب گرانی و تورم بیشتر می شود و خروجی توهمی و موقت و حد اکثر یک ساله. آنچه نزد کدخدا است فانی است و آنچه نزد خداست باقی.

این ها همه به خاطر فراموشی کربلای سیاسی در جامعه ماست  به خاطر فراموشی شمر زمانه و به خاطر فراموشی تبری که ریشه تولی است....

مسلمانان مسلمانی....

  • ۲
  • ۰

یک زمان بود که می کشتند

به خاطر کینه های بدر و حنین و خیبر

امروز هم می کشند

به خاطر کینه عراق و سوریه و یمناللهم عجل لولیک القائم و الإمام الحاضر

  • ۲
  • ۰

اگر می گذاشتند

طناب ها را هم

مثل آب به بعدی می دادند
*وقتی طناب کم آوردند برای بستن دست هایشان، با هرچه که دستشان رسید دستشان را بستند. ظریف ها و روحانی ها و نمایندگان حلالتان نمیکنیم، اگر خون این ها پایمال شود.