خوشه

این جا قصه بر عکس است

۴۸ مطلب با موضوع «حرف های سرخ» ثبت شده است

  • ۳
  • ۰

خواست که همرنگ جماعت نشود

همرنگ خدا شد

رنج هایش را هم به جان خرید

آخر سر باب الحوائج

حاجت روا شد

  • ۲
  • ۰

وقتی قرار است امام زمان
به امام حسین شناخته شود
پس تنها مسیر ظهور
همین مسیر است

پ.ن: یا اهل العالم انا بقیة الله ان جدی الحسین...

  • ۴
  • ۰

گفت این مسیر امن نیست
گفتم تنها مسیر امن
همین است

  • ۱
  • ۰

سعی صفا و مروه نصیبم نشد
از نجف تا کربلا که هست

  • ۰
  • ۰

بهشت برین جای عرشیان باشد
ما را خاک کربلا کافی است