خوشه

این جا قصه بر عکس است

از استادم

يكشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۳۴ ب.ظ

شاید رحیم در بسم الله الرحمن الرحیم صفت مشبه باشد از ماده رحم و دال بر استمرار. یعنی رحم و رحمت خداوند دائم بر دل سرازیر میشود و توجهی باید


ر.ک المحرز فی شرح الموجز