خوشه

این جا قصه بر عکس است

یا جواد الائمه

دوشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۴:۳۰ ب.ظ

خودت نیستی

جود و بخششتان

که هست