خوشه

این جا قصه بر عکس است

جای دگر

يكشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۵:۳۰ ق.ظ

مشک در دست و علم دست دگر

آب در مشک و علم دست دگر

سوزد اما عباس از آن لحظه ای

مشک در جایی علم جای دگر

نظرات (۲)

:)+
پاسخ:
ممنون
"زان لحظه که" بشه بهتر نیست؟
پاسخ:
فکر کنم همین طور باشه موزون تره