خوشه

این جا قصه بر عکس است

منجی

سه شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۳ ق.ظ

مملکت وجودم پر شده از ظلم و جور

سفیانی نفس اماره ام هم خروج کرده

خوب جولان میدهد 

وقت ظهور است

آقا!نمی آیی؟