خوشه

این جا قصه بر عکس است

جمعه ای دیگر...

جمعه, ۲۷ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۰۲ ب.ظ
راهی  که به سوی تو نیاید راه نیست
آنکس که به سوی تو نشد آدم نیست

نظرات (۲)

این سلام شما که از صدتا فوش بدتر بود
پاسخ:
دیدم فقط سلامت نیاز به جواب داره اون هم که باید رعایت کنم
خب چی میگفتم؟
نگران نباشید از باب اذا خاطبهم....نبود
سلام
انگار همچین به قافیم اعتقادی ندارینا… 
پاسخ:
سلام