خوشه

این جا قصه بر عکس است

یک رویداد تاریخی

يكشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۱۰ ب.ظ

این ایام سخت یاد حکمیت افتاده ام

ترس ابوموسی اشعری ها و 

بعد هم خوارج ها

کاش این بار علی تنها نماند **هرچه علی می گفت خوشبین نیستم، آن ها اصرار بر مذاکره داشند. بعد که سرشکسته و دست از پا درازتر برگشتند گفتند یا علی تو چرا گذاشتی این حکمیت انجام شود. بعد شدند خوارج که علی تو هم باید توبه کنی. 

خدا به خیر کند....