خوشه

این جا قصه بر عکس است

شعار سال

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸ ق.ظ

سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل است

یعنی سال هویت ملی؛ اقدام و عمل