خوشه

این جا قصه بر عکس است

حرکت

جمعه, ۴ تیر ۱۳۹۵، ۰۵:۲۰ ب.ظ

حرکت کردن

یک جفت پا نمی خواهد

ذره ای اراده کافی است...