خوشه

این جا قصه بر عکس است

اندر خم یک کوچه

جمعه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۴:۱۵ ب.ظ

هنوز آدم نشدم

تازه بعد از آدم شدن

هبوط مانده

توبه مانده

کربلا مانده