خوشه

این جا قصه بر عکس است

ترسم پایان بازی این باشد

شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۲۴ ق.ظ

آخرش سرم را

به باد می دهم

می شوم گل به خودی