خوشه

این جا قصه بر عکس است

انحراف

جمعه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲ ق.ظ

کج شده ام

به چوبی گره ام بزنید

شاید صاف شوم


انحراف