خوشه

این جا قصه بر عکس است

صرف فعل

چهارشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۴، ۰۶:۴۷ ب.ظ

شکستم دلت را

شکستم عهدم را

شکستم دل مادرت را

شکستم توبه آخرم را

در مقام بندگی این فعل فقط یک صرف دارد