خوشه

این جا قصه بر عکس است

عالم وارونه

دوشنبه, ۸ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۵۱ ب.ظ
دنیای بدی شده است
دنیایی که خرس و پلنگ و شیر وحشی
از جان آدمی زاد با ارزش تر است.


+می گوید قاتل پلنگ ایرانی باید اعدام شود