خوشه

این جا قصه بر عکس است

۱۰ مطلب با موضوع «دل گراف...» ثبت شده است

  • ۲
  • ۰

اگر می گذاشتند

طناب ها را هم

مثل آب به بعدی می دادند
*وقتی طناب کم آوردند برای بستن دست هایشان، با هرچه که دستشان رسید دستشان را بستند. ظریف ها و روحانی ها و نمایندگان حلالتان نمیکنیم، اگر خون این ها پایمال شود.

  • ۰
  • ۰


  • ۲
  • ۰

  • ۰
  • ۰

  • ۰
  • ۰