خوشه

این جا قصه بر عکس است

زندگی

جمعه, ۴ تیر ۱۳۹۵، ۰۵:۲۱ ب.ظ

زندگی یعنی

بساز

و 

بساز

اول خودت را

بعد دیگران را