خوشه

این جا قصه بر عکس است

۷ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۴
  • ۰

سر دار های بعد عاشورا!

اربعین مهیا است

  • ۲
  • ۰

نشانه از خود چیزی ندارد

ما همه نشانه ای از وجود و قدرت خداییم

برخورد هامان با افراد و اشیاء

برخوردی است در برابر نشانه خدا

کأن با خود خدا برخورد می کنی


+اینجاست که غلام سیاه برای حسین همان جایگاهی را دارد که باقی سردارانش دارند...


  • ۲
  • ۰
روشنایی اتاق هیچ وقت از خود اتاق نیست
یا نور خورشید است
یا نور چراغ
نور هیچ وقت مغرور نمی شود که من کسی هستم
حتی اگر به او قدرت و اختیار بدهند
چون از خود چیزی ندارد تا بخواهد من بگوید
من و تو هم از خود چیزی نداریم
هرچه هست خدا است و لا اله الا خود او
  • ۴
  • ۰
عالم نه در محضر
که غرق در خداست
ما همه موج هایی هستیم
که شکلی از دریا به خود گرفته ایم
از خود هیچ نداریم 
هرچه هست فقر و احتیاج محض است

  • ۲
  • ۰
چادری دیگر خاکی شد
عالمی به عزا نشست