خوشه

این جا قصه بر عکس است

بت بزرگ

پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۱۷ ق.ظ
به یک ابراهیم نیاز دارم
برای بت بزرگ درونم
برای کوه گناه