خوشه

این جا قصه بر عکس است

گاهی کم گاهی زیاد

پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۱۹ ق.ظ

زمان ها یکسان می گذرد

غفلت هایمان

متفاوت است