خوشه

این جا قصه بر عکس است

معرفت ساعتها

چهارشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۷:۲۵ ب.ظ

سال هاست

زمزمه ساعت ها بیا بیا است

و زمزمه من نیا نیا

سال هاست 

که عقربه هایش را می چرخاند

برای رسیدن به زمان ظهورت

و من می چرخم در این دنیا 

برای تاخیر ظهورت

مرا ببخش


نظرات (۱)

یوم تبلی السرایر چه کنم با رسوای عالم شدنم، با رونمایی از سهم من در تأخیر ظهورت...
پاسخ:
ساعت ها 
کم می آورند از تعیین سهم من
از تاخیر تو