خوشه

این جا قصه بر عکس است

هزینه نگاه

چهارشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۰۷ ب.ظ
همیشه دیدن زیبایی ها هزینه دارد
نگاه کردن به ناموس مردم
هزینه اش بذل و بخشش
 ناموس خودت هست
* من زادت شهوته قلّت مروّته (غرر الحکم)
کسی که شهوتش زیاد شود و به شهوات خودش ارزش بدهد، مردی و مردانگی اش کم می شود.

نظرات (۱)

بسیار زیبا
پاسخ:
لطف داری آقا
شما که خودت اوستایی