خوشه

این جا قصه بر عکس است

خطاب به آقایم...

سه شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۱۸ ب.ظ

بیابانی ترین خاکم

تو خود یک باغ و بستانی

کویر گرم و خشکم من

تو خود یک خط دریایی

.

.

.

عرفه بنده را هم دعا کنید