خوشه

این جا قصه بر عکس است

الی کربلاء(14)

پنجشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳ ق.ظ

وقتی چادرت را محکم دور خودت گرفته ای

و به سمت کربلا میروی

یاد زینب می افتم

هر چه محکم می گرفت

محکم تر میزدند