خوشه

این جا قصه بر عکس است

بأبی أنتم و أمی

چهارشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۴، ۰۶:۰۰ ق.ظ

دلم فرزندانی می خواهد

که بشوم عزیزشان

که بعد بگویند

خطاب به شما بگویند

بأبی أنتم و أمی