خوشه

این جا قصه بر عکس است

چراغ قرمز

شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۳۴ ق.ظ

گاهی وقت ها ثانیه های چراغ قرمز

میشود جلادی برای افکار و اعصاب

که چطور عمرت تلف شد

و چه می شود کرد 

برای اتلاف بیشتر


نظرات (۲)

 • خاتون بانو
 • خدا کند که همیشه خدا حواسش به ما باشد...
  خدا کند که وقتی بنده ایی پا گذاشت در جاده ی خاکی ...خدا برایش از همین چراغ قرمز ها بگذارد و دور برگردان. 
  خدا کند..... . 
  خدا کند خدا جاده ایی بسازد برایمان برای برگشتن به سوی خودش.
  خدا کند این چراغ قرمز های مسیر ما را خدا ساخته باشد و  نه شیطان
  پاسخ:
  الهی آمین
  بوف
  پاسخ:
  نمیدونم چرا ولی با این بوف یاد جغد افتادم