خوشه

این جا قصه بر عکس است

خدا نگهدار

پنجشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۴، ۰۹:۴۰ ب.ظ

دنیای مجازی

خدا نگهدار

دنیای واقعی ما در خطر است

آنجا اصلاح شود

اینجا هم درست می شود