خوشه

این جا قصه بر عکس است

آبرو

سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۴۳ ب.ظ

آبرو یعنی

یک خط روضه

یک قطره اشک