خوشه

این جا قصه بر عکس است

اینجا، اینجاست

سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۲ ب.ظ

جایی برای جمع شدن حرف هایمان است.

گاهی هم بی دلیل و بی بهانه نوشتن های مان

اسمش را گذاشته ایم +ما