خوشه

این جا قصه بر عکس است

توبه

جمعه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹ ق.ظ
از شعبان چیزی نمانده
برایم
جز کوله بار گناه