خوشه

این جا قصه بر عکس است

روضه اول

سه شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۵۹ ق.ظ
روزی سال را با عباس آغاز کردن
صفایی دیگر دارد
الحمد لله

+ روضه خوان، خواند روضه عباس
تیری که به مشک خورد
آب روی عباس ریخت
آب رویش در مشک بود