خوشه

این جا قصه بر عکس است

شق القمر

سه شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ۰۲:۰۳ ق.ظ

ابن ملجم می توانست

ادعای نبوت کند

با شق القمری که کرد

نظرات (۲)

عالی گفتید و غمگین
پاسخ:
ممنون
بسیییییار زیبا
پاسخ:
ممنون