خوشه

این جا قصه بر عکس است

خط فکری یعنی...

يكشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۴ ب.ظ

خط فکر یعنی جایی از این گندم زار که می خواهد بیشتر صحبت کند. می خواهد بیشتر عقائدش را بیان کند.

خط فکری یعنی حق محوری. خط فکری بلند نوشته هایی است از آنچه که فکر می کنم حق آن است و در دفاع از آن می نویسم. گاهی هم سؤالات فکری ام را. این یعنی خط فکری. 

خط فکری چیزی غیر از حقایق اطرافم نیست. آن چه می بینم و در میدان نقد و بررسی با آن حرکت می کنم. در صفحه اول نمی آید چون می دانم حوصله مخاطبانم به این مقدار ها نمی رسد و با هر سلیقه ای جور در نمی آید.

این جا خط فکری این گندم زار است.